sâmbătă, 21 noiembrie 2009

Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui..

„Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toţi să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într-un gând

Unde putem găsi pacea într-o lume plină de probleme? Aceasta este întrebarea care ne frămîntă pe noi oamenii.Căutăm, încercăm să găsim soluţii pentru lucrurile care se pare că ne năvălesc însă nici un rezultat. Oare de ce? Ne alegem cu ceia ce avem pentru că nu apelăm după ajutor la cine trebuie. Soluţia este Iehova Şalom-Dumnezeul păcii, acesta este un alt nume care descoperă caracterul Lui Dumnezeu. Cum este Dumnezeul Păcii: Levitic 26:2-6 - El dă ploaie - El dă pacea Isaia 9:6 -Minunat Sfetnic -Domnia stă pe umărul Lui -este D-zeu Tare -Părintele veşnicii -Domnul Păcii Filipeni 4:4-7 -este aproape -pacea Lui întrece orice pricepre, ne păzeşte gîndrurile şi inimile. Cum trebuie noi să ne raportam faţă de El: Levitic 26:2-6 -să păzim zilele de odihnă -să cinstim locaşul Lui D-zeu -să urmăm legile Lui şi să păzim poruncile -să împlinim Cuvîntul Isaia26:3 -Să fim cu inima tare -Să ne încredem în El Filipeni 4:4-7 -să mă bucur todeauna în Domnul -blîndeţea mea să fie cunoscută de oameni -să nu mă îngrijorez de nimic -în orice lucru să aduc cererile la cunoştinţa Lui prin rugăciuni Rezultatul pe care îl voi primi dacă împlinesc voia Lui: Isaia 48:18 -dacă iau aminte la poruncile Lui: Pacea Lui este ca un râu, fericirea ca valurile mării. Psalmul 119:165 -dacă iubesc Legea Lui am : -multă pace -nu mi se întâmplă nici o nenorocire Filipeni 4:4-7 -Pacea lui D-zeu îmi păzeşte inima şi gândul în Hristos Isus. Ioan 14:27 -ne lasă pace Lui -ne dă pacce Lui 1. Este Iehova-Şalom D-zeul vieţii tale? 2. Ai primit pace Lui sau te afli în depresii, deznădejde? Ce te împiedică să ceri pace Lui cu dorinţă şi să-L faci D-zeul păcii în viaţa ta? 3. Cînd ultima dată ai simţit pacea Domnului în viaţa ta? Iar dacă nu ai simţit-o de ce crezi că nu ai pirmit pace?

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimînte. Ioan 14:27