marți, 17 noiembrie 2009

m-am luptat lupta cea buna...

5.-Bazati-va pe puterea lui Dumnezeu-

Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El,(Romani 6-8)

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămână cu voi în veac şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.

Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.

Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.

În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine, şi că Eu sunt în voi.

Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.”

Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă şi nu lumii?”

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el, Ioan 14:16-23,

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.Galateni2:20,

şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste,să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu Efeseni 3:16-19,

Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui,. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine Coloseni 1:26-29,

Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.1 Ioan 4:4)„

Nu vom putea să rezistăm la săgetile lui Satan prin propria noastră putere. Viata crestină victorioasă este experimentată de aceia care sunt împuterniciti de Duhul Sfânt, care Îi dau voie lui Isus să trăiască viata Lui prin ei. Umblarea în puterea Duhului ne protejează de a da ascultare dorintelor firii.

CONCLUZIE

În fiecare dintre noi stă o putere care este mai mare decât oricare alta. Haideti să ne luăm câteva momente pentru a-I cere lui Dumnezeu să-Si trăiască viata prin noi. Cu cât ne apropiem mai tare de El, cu atât învătăm mai mult să ne încredem în El si să ne bazăm pe puterea Lui. Unii dintre voi stiti că nu sunteti suficient de puternici ca să faceti fată ispitei ce vă macina viata .Fiti gata să stati înaintea Domnului în rugăciune pentru a cere din mâna Lui o viată plină de biruinta spre gloria lui Dumnezeu-