duminică, 17 ianuarie 2010

Aţipire

Deşi purtând o grea povară, Criza ne macină uşor. Brav credincios, cu drag de ţară, Ne poartă Domnul parcă-n zbor. Trântiţi în văile sorţii, Preabucurosi de-orice-ntâmplări, Strigăm: -"Vino Isuse!" Privind în zări Sătui de chinul umbrei morţii. Dar scade râvna la amiază. Ne-a zdruncinat destul satan Ispite, ştiri ne bagă-n groază. Strigăm: -"tu pieri viclean!" Viaţa-n zbor întins ne poartă. Spre seară ne-am obişnuit. Ajungem moţăind la poartă- Iar timpu-aleargă nesfârşit.