marți, 12 ianuarie 2010

Barnaba -fiul mângâierii partea- 2

Exemplul lui a fost urmat şi de alţii (veziFap. 5/1). Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevasta sa Safira şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă, şi a pus-o la picioarele apostolilor . Deasemenea Barnaba apare ca fiind un apropiat al apostolilor dinIerusalim, şi în această calitate îl recomanda lor pe Saul din Tars, cel convertit pe drumul Damascului, dar care fusese înainte un prigonitor al Bisericii (Fap. 9:26-30). Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici; dar toţi se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli, şi le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, şi cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus. De atunci se ducea şi venea împreună cu ei în Ierusalim, şi propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului. Barnaba a fost un investitor spiritual în alţii. S-a jertfit pentru alţii; -a dăruit altora din ceea ce el a primit de la Domnul. Caracterul lui este bine exprimat prin numele lui: -Barnaba -(Fiul mângâierii). -El a incurajat pe alţii, având o inima care încurajează. El a fost omul care a ridicat (a lansat) oameni pentru lucrarea lui Dumnezeu, fiindu-le alături pentru ca lucrarea hotărâtă de Domnul pentru ei să se realizeze. Ne vom uita la 3 lucrări majore ale lui Barnaba: -Alături de Pavel în perspectiva împlinirii lucrării primite de el. -Alături de credincioşii din Antiohia în perspectiva împlinirii lucrării primite de ei. -Alături de Ioan Marcu în vederea împlinirii lucrarii primite de el . 1. -Alături de Pavel. Nu se poate spune ca Barnaba a contribuit la ucenicizarea şi creşterea spirituala a lui Pavel, deşi este posibil să fi avut o anumită influenţa în formarea lui Pavel ca şi slujitor al Domnului. Pavel a primit Evanghelia direct de la Domnul Isus Cristos- Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie omenească; pentru că, n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos...(Gal. 1:11-18). Pavel a fost apostol al lui Cristos, chemat la apostolie direct de Dumnezeu Tatăl (Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu) şi de Dumnezeu Fiul, (Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas, pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor,înainteaîmpăraţilor, şi înaintea fiilor lui Israel; şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.) prin Dumnezeu Duhul Sfânt (iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru.)