miercuri, 13 ianuarie 2010

Barnaba -fiul mângâierii partea- 3

Acest adevăr a fost permanent subliniat de Pavel de-a lungul vieţii lui. Dar Dumnezeu l-a folosit pe Barnaba pentru a-i fi alături lui Pavel, pentru ca el sa rămână pe făgaşul pe care Domnul l-a stabilit pentru misiunea lui. Pavel a fost chemat de Dumnezeu sa fie apostol al neamurilor. Barnaba a înţeles bine acest lucru şi l-a ajutat prin harul Domnului, fiindu-i alături, să poată să-si împlinească această misiune. În ce mod i-a fost de ajutor Barnaba lui Pavel?
I-a fost alaturi atunci când era încă necunoscut. Ceea ce se ştia în Biserica despre Saul din Tars, la început, era faptul că el era un prigonitor al Bisericii lui Cristos. Desigur, el L-a întâlnit pe Domnul Isus Cristos pe drumul Damascului, s-a intors prin pocăinţa şi credinţa în El la Dumnezeu, a început să mărturisească că Isus este Fiul lui Dumnezeu, însă doar cei din Damasc cunoşteau aceste lucruri. Este adevărat ca vestea despre convertirea lui s-a răspândit, chiar şi apostolii din Ierusalim au ajuns să afle ceva despre el; dar era foarte greu de crezut că el s-a schimbat cu adevărat. Nimeni dintre credincioşi nu cutezau să se apropie de el Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici; dar toţi se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic.(Fap. 9:26). Pe drept cuvant se putea spune (chiar prin vorbele lui): „eram inca necunoscut la fata Bisericilor lui Cristos” (Gal.1:22). În acest moment intervine Barnaba. El avea o reputaţie excelentă în Biserica Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Avea autoritate morală si spirituală – era considerat un apostol, alaturi de cei 12 Apostolii Barnaba şi Pavel, când au auzit lucrul acesta...(Fap. 14:14; vezi si mi-au dat mie şi lui Barnaba, mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la NeamuriGal. 2:7-9).Pentru că Barnaba îl cunoştea foarte bine pe Saul din Tars (era edificat în ceea ce priveste convertirea lui, chemarea pe care a primit-o de la Dumnezeu, mărturia sa în Damasc, desigur şi faptul că primise direct de la Domnul Isus Cristos Evanghelia care trebuia vestita neamurilor – Gal.1:15-17), a acceptat să-şi folosească prestigiul şi autoritatea de care se bucura în Biserica pentru a-l recomanda pe Saul. I-a fost alături, implicându-l în lucrarea Bisericii din Antiohia. Când s-a înfiinţat Biserica din Antiohia, dintre neamuri, Barnaba a fost trimis de Biserica din Ierusalim în această zona geografică pentru a vedea ce lucrare s-a facut aici. Barnaba era un apostol (trimis) al Bisericii din Ierusalim şi, cu prestigiul şi cu autoritatea-i cunoscute, el putea să înţeleagă foarte bine dacă lucrarea era de la Dumnezeu sau nu. Barnaba a constatat că este o lucrare veritabila a harului lui Dumnezeu .