duminică, 10 ianuarie 2010

Vino, Doamne Isuse!

Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul
:Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude, să zică „Vino!” Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.