vineri, 10 septembrie 2010

„Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?”Mesia ... Domn al păcii ... Cuvântul făcut om ... Salvator şi Domn ... Regele regilor ... Leul lui Iuda ... Mielul lui Dumnezeu-

Când creştinii răspundeau la întrebarea :

-"Cine este Isus Hristos?"
-ei construiau răspunsul lor pe temeiul  Bibliei - pe lucruri ce El Mesia  a spus despre Sine, pe profeţiile din Vechiul Testament, care au prezis venirea Sa, precum şi doctrinele prevăzute despre Isus Hristos şi Biserica Sa, prin tot parcursul Noului Testament.

Fără -ndoialã, istoric, că Isus a existat, dar oamenii neagă Divinitatea Sa ;

-nu e de mirare căci de multe ori cu privire la natura Sa divină, la minunile Lui, şi la faptul de a oferi lui Dumnezeu ceva pentru a obţine mântuirea veşnică prin har, dar fără Hristos oamenii au căutat surogate ....
"fiindca, macar ca au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslavit ca Dumnezeu, nici nu I-au multumit; ci s-au dedat la gandiri desarte, si inima lor fara pricepere s-a intunecat." (Romani 1:21) Pentru că dragostea pe care Isus ofera vine sub formă de o "relaţie personală" cu El, mulţi credincioşi au definiţii speciale, despre cine El este pentru ei.
Dorim să vă dăm o bază biblică despre acest uimitor, Mântuitor,ce paradoxal, pretinde a fi în acelaşi timp Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului.
Evanghelia lui Isus este literalmente "o veste bună," aşa că sper să vă placă explorarea miracolului şi mă întreb de ce Dumnezeu, Creatorul tuturor a făcut pentru tine posibilă această Mântuire dată, prin Fiul Său.
Să începem studiul nostru cu privire la identitatea lui Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 16, în cazul în care Domnul a pus întrebarea foarte clar ucenicilor Lui :
- "Cine zic oamenii că sunt:

 -Fiul omului ?"
-Ei au răspuns:
- "Unii spun că eşti Ioan Botezătorul.
Alţii spun că eşti Ilie, iar alţii spun eşti Ieremia sau unul dintre prooroci."
Atunci Isus ia întrebat:
-"Şi voi cine credeţi că sunt eu?"
Simon Petru a răspuns:
- "Tu eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu."
Isus i-a răspuns:
"Tu eşti binecuvântat, Simon, fiul lui Iona, pentru că nici o persoană nu a învăţat asta. Tatăl meu din ceruri ţi-a aratat cine sunt." (vs 13-17)
Aceleaşi întrebări sunt rugaţi să răspundă în ziua de azi oamenii ce-L serbează pe Isus Cel Înviat:

Cine poate afirma precum Petru Apostolul?
-toată lumea spune ca este un Cristos Viu, dar apoi, tu ce spui El este viu în viaţa ta?

-Este cea mai importantă întrebare pentru a soluţiona în timpul vieţii dumneavoastră, pentru motive vom examina în scurt timp.
Noul Testament cartea Evrei este o altă sursă care a încercat să răspundă la aceeaşi întrebare pentru un grup  de oameni. Biblia afirmă:- "Tema primordială este divinitatea lui Isus Hristos şi, astfel, a creştinismului." Dar superioară faţă de ce? Printre alte lucruri: proorocii, îngerii, Moise / Legea, preoţi, şi de celelalte puteri. Cu alte cuvinte, El este suprem printre orice lucru care a eliberat de la Dumnezeu, sau orice persoană care este iubit de Dumnezeu. "Pentru acest motiv, noi trebuie să acordăm o atenţie mult mai interesantă de ceea ce am auzit, ca nu cumva să fim depărtaţi de vânt departe de ea", spune Evrei 2:1 cu privire la natura ,la identitatea lui Mesia. Acesta este motivul pentru crestini, chiar continuă asiduu studiul acestor precepte; nu sunt doar sceptici,  chiar şi necredincioşii care beneficiază de intrebarea: "Cine este Isus Hristos?"
Apostolul Pavel, înainte de convertirea sa, a fost cunoscut sub numele de Saul, un evreu legalist care a persecutat crestinii ... până când a fost confruntat cu răspunsul la întrebarea noastră într-un mod mai dramatic care a schimbat viaţa sa  (a se citi despre el în Faptele Apostolilor capitolul 9). După aceea, Pavel se va referi deseori la el însuşi ca o legătură intrisecă: "-slujitor al lui Isus Hristos," cineva ceva mai mult decât un sclav voluntar. Cum ap. Pavel  ar fi răspuns la întrebarea noastră?

În Filipeni 1:21  exprima devotamentul de nezdrubcinat faţă de  Domnul, atunci când a scris: "Pentru pentru mine,  a trăi este Hristos, şi a muri este un câştig."
Vezi tu, găsirea unui răspuns poate fi discordant dar  viaţa-ţi se va schimba. Se poate umple, de asemenea,  de ceea ce părea a fi lipsă în tine, în măsura în care Tatăl a trimis pe Fiul Său să concilieze să  te aducă la scop
ul  Său original - comuniune cu un minunat, Creator sfânt. Deci, aşa cum aţi urmărit cunoaştere a Mântuitorului, considera-te cu bucurie a avertizat.