vineri, 7 ianuarie 2011

biserica lui Cristos.....

Înaintarea Bisericii este un miracol neîntrerupt. Biserica—portul adevărului, drumul mântuirii, intrare spre viață, paradisul în această lume. Origen spunea: ”În afara Bisericii, nimeni nu se mântuiește”. Cum nu poate aduce rod creanga ruptă din pom, cum se usucă râul despărțit de izvor,așa este și sufletul în afara Bisericii lui Hristos. După ce vii la Isus, vei iubi Biserica Sa. O vei vedea cu alți ochi.Biserica este oriunde se propovăduiește Cuvântul lui Dumnezeu curat. Biserica lui Isus nu are nevoie de compromisuri. Ea nu duce o politică oportunistă, căci Capul ei, Isus, este Același ieri, astăziși în veci.Ce trebuie să fie Biserica? Loc unde se vede frumusețea Domnului, focar de cultură, progres, adevăr, dreptate și iubire.Acolo unde este adevărata Biserică, se întâmpla miracole!.....”dacă suferă un mădular,toate mădularele suferă împreună cu el” (1 Cor. 12:26). Creștinii adevărați își poartă sarcinile unii altora.