vineri, 2 martie 2012

Mândria este primul păcat

mândria este acţiunea de a lua ceea ce aparţine doar lui Dumnezeu: 
A-ţi atribui realizările Lui, a-ţi însuşi lucrurile Sale şi a-ţi aroga drepturile pe care doar El le posedă. 
Mândria este primul păcat care s-a săvârşit în univers, atunci când Lucifer a atentat la slava şi întâietatea lui Dumnezeu, lucruri care aparţin doar Fiinţei Supreme. Mândria este esenţa naturii celui rău, principiul dezintegrator şi cauza tuturor celorlaltor păcate. 
Omul mândru este un monstru, o persoană cu care este imposibil de convieţuit.
 La el nu există loc pentru ceilalţi. 
Pentru a stoarce un cuvânt de apreciere din gura cuiva, el este gata să sacrifice mai mult decât ar face-o pentru nişte grămezi de bani.
 Pentru orgoliul rănit, este dispus să plătească chiar averi strânse cu trudă într-o viaţă. 
Exemplul cel mai concludent este Haman cu cei zece mii de talanţi de argint ai săi.