sâmbătă, 3 martie 2012

Ferice de cei săraci în duh


-Harul reprezintă tot ceea ce primim de la Dumnezeu înafară de iad. 
Iadul este singurul lucru pe care îl merităm cu prisosinţă, iar tot ceea ce primim în afară de acesta se numeşte har: 
-adică dar nemeritat. 
De aceea Scriptura vorbeşte despre harul felurit al lui Dumnezeu, deoarece acesta cuprinde tot ceea ce primim de la Dumnezeu, ca expresie a dragostei Sale. (1 Pet.4:10)
 În natura Sa iubitoare, Dumnezeu are această înclinaţie de a acorda har, dar nu celor mândri, ci numai celor smeriţi.
 De fapt, oamenii mândri nici nu au nevoie de har, deoarece ei consideră că tot ce primesc este dreptul care li se cuvine sau răsplata pentru meritele lor personale. 
Oamenii mândri schimbă harul în plată, răsplată, sau retribuţie divină acordată în virtutea meritelor şi drepturilor personale.
 În concepţia oamenilor mândri, Dumnezeu este îndatorat să le facă bine.
 În schimb oamenii smeriţi ştiu că nu au nici o vrednicie, şi nimic cu care s-ar putea făli înaintea Celui de sus. Ei iau harul ca atare.
 De aceea: 
-condiţia de bază a căpătării harului este smerenia, pentru că aceasta presupune să te apropii de Dumnezeu de pe poziţia pe care eşti, cu sinceritate şi realism spiritual. 
Prima dintre fericiri, sună astfel:
- ,,Ferice de cei săraci în duh.”
 Adică, ferice de cei care au constatat că singura lor sursă demnă de încredere este Dumnezeu, şi care îşi leagă toate speranţele de El.