miercuri, 2 mai 2012

Dărnicia plăcută lui Dumnezeu


să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.
După cum sporiţi în toate lucrurile: în credinţă, în cuvânt, în cunoştinţă, în orice râvnă, şi în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să sporiţi şi în această binefacere.
"Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu."
Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvânta ".
Natura umană este egoistă atât în relaţiile cu semenii cât şi în relaţiile cu Dumnezeu.
Ne place mai mult să primim decât să dăruim altora.
Omul mântuit are o natură nouă care se manifestă şi prin dărnicie.
În vreme de criză economică se vede mult mai frumos caracterul altruist al copiilor lui Dumnezeu.
În baza textelor din Scriptură suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere.
Mulţumire:
- mulţumim lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare – Isus Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru;
- mulţumim lui Dumnezeu pentru pâinea de toate zilele;
- mulţumim lui Dumnezeu pentru dărnicia celor care susţin lucrarea Evangheliei.
 Cerere:
- ne rugăm pentru pocăinţa celor cărora nu le pasă de lucrarea Evangheliei;
- ne rugăm pentru lumină spirituală în problema zeciuielii;
- ne rugăm pentru binecuvântarea celor care dau cu bucurie din resursele lor materiale