marți, 11 decembrie 2012

Cine are urechi .....Cine are urechi să asculte ce zice… Duhul. Apocalipsa 3:22

Care va fi răspunsul nostru? Duhul spune: ”Celui ce va birui”. Cum răspundem noi? Avem noi urechi să ascultăm ce spune Duhul? Sau această întrebare rămâne în creierul nostru ca și o învățătură, doctrină și ideie deosebită? O, Dumnezeu să ne păzească de așa ceva! Credeți-mă, cuvintele acestea nu sunt o predică, ele au luat ființă prin sânge și atacuri din partea vrăjmașului într-un mod aproape de negrăit. S-a dat luptă până în ultima clipă. Vrăjmașul a încercat să oprească, să împiedice aceste cuvinte și să ne facă să nu le auzim deloc. Zi și noapte a existat o luptă îngrozitoare.

Cu siguranță, dacă acest lucru este adevărat, nu veți privi aceste cuvinte ca pe un discurs! Cu siguranță, Duhul are ceva de spus! Ce spune El? Dumnezeu vrea un grup, alcătuit din cei chemați să fie biruitori, din cei care prin puterea Duhului Sfânt iau asupra lor povara intereselor Domnului din întregul Univers și care caută împlinirea drepturilor Lui, înfrângerea vrăjmașului, salvarea vieții spirituale a multor copii ai Săi și menținerea mărturiei pe pământ. Ne vom consacra și noi? Duhul Sfânt să ne ajute!