joi, 8 august 2013

Echipează-te! veghează!

De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.
Staţi gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,
având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii,
şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, Efeseni 6:13-19
Nu sunt în stare să mă împotrivesc în zilele mele rele prin puterea mea.
Dacă eşuez în zilele rele, este pentru că încerc să mă împotrivesc cu abilitățile mele, cu puterea mea, cu ceea ce pot eu.
Singurul lucru care îl pot este:
- să nu mă împotrivesc îmbrăcat în mine.
Dar dacă iau toată armura lui Dumnezeu, dacă iau puterea Lui, atunci înfrângerea nici nu încape în discuție. Prin definiție Domnul Dumnezeu este biruitor, deci dacă eu stau în El, îmbrăcat cu puterea Lui, eu sunt mai mult decât biruitor.
Nu pentru că eu aş fi în stare de ceva, ci prin Cel ce mă iubeşte biruiesc.
În zilele când sunt înfrânt, nu sunt înfrânt pentru că armura Domnului ar fi una neputincioasă să-mi dea biruință.
-Nu.
-Sunt înfrânt pentru că în loc de coiful mântuirii, capul mi-e acoperit cu o înțelepciune lumească și gânduri egoiste.
-În loc să am mijlocul încins cu Adevărul, eu am ajuns să cred minciunile lui satan,din mass-media,din surogatele predici,din scrierile minunaţilor creştini blog-işti, din orice revelaţie a falşilor prooroci ce îşi etalează scursurile profetice din propria lor (ne)-ruşine .
- În loc să fiu îmbrăcat cu platoşa neprihănirii, care este Isus-Domnul, mă duc înaintea lui Dumnezeu ca şi cum aş merita ceva prin mine, dovedind propria-mi stare fariseică a unei măşti evlavioase de paradă duminicală.


-În loc să mă încalț cu râvna Evangheliei păcii, mă descalț să mă relaxez, doar şi mâine mai e o zi, deşi azi mi-e dat totul pentru a răspândi mireasma sfântă a Cerului-(azi îngrop talantul timpului prin risipa răsfoirii net-ului).
-În loc de scutul credinței, am o teologie bine pusă la punct, astfel încât mustrarea Domnului nu mai are efect de cutremur şi pocăinţă -sunt anesteziat până la moarte de propria-mi teologie!
 -În loc de sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, folosesc formule magice ”în Numele lui Isus” ca să mi se facă voia, căci iscusinţa ,elocvenţa vorbirii,scrierii mele sunt modelul de gâdilare a firii mele nerăstignite, spre pierea mea şi a celor ce mă ascultă (citesc) .
-Armura mea nu e făcută să reziste la atacurile celui rău, armura Domnului însă este în stare să surpe zidurile necredinţei,să sfarme jugul robiei păcatului să dea drumul celor apăsaţi de păcat.
-Armura lui Dumnezeu este îmbrăcămintea divină pentru un credincios ca acesta să poată rămâne în picioare după ce va fi biruit totul.
-Nu e destul să tot proclami că eşti mai mult decât biruitor, ca după ce biruieşti să-ți dai duhul. După ce biruieşti trebuie să rămâi în picioare, urmează o altă luptă .
-Azi vei fi luptat în armura ta?
-Mâine poate va fi o nouă zi cum te vei echipa?
-Nu uita :
-Biruinţa ta de azi nu-ţi va garanta succesul tău mâine !
-Echipează-te! veghează! fii străjer pentru casa ta şi pentru cei ce Domnul ţi-a încredinţat!
-Maranata!