marți, 24 septembrie 2013

un joc foarte periculos

Valorează atât de mult pentru voi a vă agăţa de lume, încât v-aţi sacrifica propriul suflet pe vecie pentru Domnul vostru de Sus.
El vede tot ce se petrece pe pământ .
Mulţi joacă un joc foarte periculos, sperând să se agaţe de lume acum şi apoi să se întoarcă la Domnul Dumnezeu în ultimul minut. Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!
Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin, l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat.
 Pentru ce?
zice Domnul oştirilor.
Din pricina Casei Mele, care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui.
De aceea cerurile nu v-au dat roua, şi pământul nu şi-a dat roadele.