joi, 31 octombrie 2013

Ascultați pedeapsa și pe Cel ce o trimite.Glasul Domnului strigă cetății, și omul înțelept se teme de Numele Tău. Ascultați pedeapsa și pe Cel ce o trimite.

Dumnezeu strigă cetății, dar Mica nu ne-a scris la care cetate a strigat. 

 Sunt unii care cred că strigătul acesta a fost către Samaria, dar eu cred că strigătul a fost către Ierusalim. 
Ierusalimul a reprezentat întreaga națiune a lui Israel și e normal ca strigarea să fie către Ierusalim, ca de acolo să se răspândească peste tot. 
 Când Dumnezeu strigă, omul înțelept ia aminte, se teme de Numele Domnului. 
 Strigătul Lui Dumnezeu este un strigăt de dragoste ca ei să se pocăiască, să se întoarcă de la căile lor rele, la Domnul. 
 Etica lor a fost stricată, morala nu era dreaptă și minciuna domina convorbirea lor. 
Dumnezeu i-a chemat să se întoarcă pentru a nu ajunge la pedeapsă, dar dacă nu luau aminte, pedeapsa venea pstre ei. 
Mica a scris ca ei să ia aminte la pedeapsa care urma să vină și mai ales, ei trebuiau să ia aminte la Cel ce urma să trimită pedeapsa. 
 Pedeapsa nu va veni de la idolii pe care și i-au acumulat, ci pedeapsa va veni de la Domnul. 
 El are și harul și pedeapsa. 
El dă har celor care pleacă urechea și inima la glasul Domnului. 
 Dacă nu se întoarce cineva la Domnul, glasul Domnului numai e chemare la pocăință, ci pedeapsă. 
 Israel a fost pedepsit și în loc să se întoarcă la Dumnezeu, au urmat mai departe căile lor păcătoase. 
 Lumea de astăzi a fost avertizată mereu, glasul Lui Dumnezeu a răsunat puternic, dar oamenii nu i-au seama și nu vor să se pocăiască. 
 Ce e mai trist, este că nici cei care zic că sunt pocăiți, nu trăiesc cum trebuie să trăiască cei care-L cunosc pe Dumnezeu. 
 Când Domnul strigă, omul înțelept se teme de Numele Lui. 
 Deci, înseamnă că generației noastre îi lipsește înțelepciunea, căci altfel s-ar întoarce la Domnul. 

Concluzia Lui Dumnezeu cu privire la Israel a fost că poporul Lui și-a pierdut orice simțire, de aceea săvârșeau păcatul fără să se teamă de El.
 Glasul Lui Dumnezeu nu a încetat încă, ci strigă mereu și cheamă pe cei pierduți să se întoarcă la El până mai este har. 
Să ne rugăm ca mulți din neamul nostru să ia aminte la strigarea Lui Dumnezeu și să se întoarcă până nu vine pedeapsa Lui peste ei. 
 Să ne rugăm pentru toți care, deși poartă numele de creștin, totuși nu se tem de Numele Domnului, ca Domnul să-i trezească și să se pocăiască ca să nu ajungă la pedeapsă.
 Fie ca noi să umblăm ca înțelepți așteptând nu pedeapsa, ci harul la arătarea Domnului nostru Isus Cristos.