vineri, 29 noiembrie 2013

Îți mulțumim DoamneÎți mulțumim Doamne, pentru zile de trudă,
Când izvoarele pustiei erau uscate;
Și mai întâi am cunoscut ce adâncime de nevoie
Poate dragostea Ta să împlinească.

Îţi mulţumim pentru acea odihnă în El
Pe care doar cel obosit o cunoaște –
Mila desăvârșită, minunată
Pe care trebuie negreşit să o învățăm aici jos.

Îl cunoaștem așa cum nu L-am fi putut cunoaște
Prin anii de aur ai cerului;
Acolo vom vedea fața Sa glorioasă.
Dar Maria I-a văzut lacrimile.

Atingerea care vindecă inima rănită
Nu este simțită acolo sus;
Îngerii Săi cunosc binecuvântarea Sa,
Sfinții Săi trudiți cunosc dragostea Sa.