duminică, 16 noiembrie 2014

Arată-mi, Domnul meu...


Ai milă Dumnezeule,de mine
Şi şterge-mi toată făr’delegea mea;
Căci am păcătuit şi mi-e ruşine,
Nu mă lăsa pierdut fără de Tine,
Ascultă-mă în îndurarea Ta!
Cu sângele Tău spală-mi a mea vină
Şi curăţeşte-mă să fiu deplin curat;
Adu-ţi aminte, Doamne, că sunt tină
Şi fiinţa mea de slăbiciuni e plină;
Fă să mă bucur iar cu-adevărat.
Zideşte-n mine-o inimă curată,
Preasfântule Stăpân şi Dumnezeu,
Să-mi fie haina vieţii nepătată,
Să nu mai vreau să fiu ce-am fost odată,
Ci nou, schimbat să-mi fie traiul meu.
Sădeşte-n mine-un duh statornic, tare,
Ca să mă poarte doar pe drumul Tău,
Să pot rămâne veşnic în picioare
Oricât ar vrea Satan să mă doboare;
Păzeşte-mă, Isuse, de cel rău.
O, nu mă lepăda din a Ta Faţă
Şi nu lua de la mine Duhul Sfânt;
Fii scutul meu şi dă-mi a Ta povaţă
Să Te slujesc smerit ’n-întreaga-mi viaţă
Cât voi trăi aici pe-acest pământ.
Dă-mi iarăş bucuria mântuirii
Să cânt, să plâng dorind prezenţa Ta;
Adu-mi în suflet pacea fericirii
Şi starea ’naltă a neprihănirii
Să pot neobosit a Te urma.
Arată-mi, Domnul meu, bunăvoinţă
Şi sprijineşte-mă Te rog cu al Tău Duh,
Să fiu puternic, Doamne, în credinţă
Şi-n orice greu să capăt biruinţă
Privind mereu spre tainicul văzduh.
Atunci voi învăţa căile Tale
Pe toţi acei ce le nesocotesc
Şi-n Casa Ta cânta-voi osanale
Căci m-ai salvat din neagra morţii vale
Şi m-ai făcut copilul Tău ceresc.