joi, 16 aprilie 2015

"mîini curate".

Un grup de lucrători în via lui Dumnezeu, s-au întîlnit ca să discute despre unele locuri din Scriptură mai dificile. 
Printre altele, s-au întrebat cum se poate aplica îndemnul imperativ :
-"Rugaţi-vă neîncetat".
S-au prezentat diferite păreri şi pînă la urmă, unul din ei a fost desemnat să scrie ceva în legătură cu aceasta, şi să fie citit la întîlnirea din luna următoare.
O fată de serviciu care a auzit această propunere a exclamat: 
-"Cum"? 
O lună întreagă ca să se afle înţelesul acestui verset?
 Este unul din cele mai uşoare şi mai bune texte din Biblie!
-" Bine, bine, Maria ,
 a spus un bătrîn lucrător, ce poţi tu să ne spui despre asta?
- Vrem să ştim cum ai înţeles-o tu. 
Te poţi tu ruga tot timpul?" 
-"O, da domnule". 
-"Cum, cînd tu ai atîtea lucruri de făcut?"
-"Domnule, cu cît am  mai multe lucruri de făcut, cu atît mai mult mă pot ruga.
 -Bine, Maria , spune-ne şi nouă cum faci? 
-"Bine, domnule, a spus fata.
Cînd mai întîi îmi deschid ochii dimineaţa mă rog:
-Doamne deschide-mi ochii minţii mele. 
-În timp ce mă îmbrac, mă rog ca să pot umbla îmbrăcată în haina neprihănirii dată de El;
- cînd mă spăl, mă rog ca Domnul să mă curăţească de orice întinare căpătată şi aceasta prin spălarea cu apă, prin Cuvînt; 
-cînd muncesc, mă rog ca să mi se dea puterea necesară pentru ziua respectivă; 
-cînd încep să aprind focul, mă rog ca Dumnezeu să aprindă în mine rîvna pentru El;
-în timp ce mătur casa, mă rog ca inima mea să fie curăţită de orice impuritate;
- cînd îmi pregătesc şi îmi iau masa de dimineaţă mă rog ca să fiu hrănită cu mana ascunsă şi cu laptele curat al Cuvîntului; 
-cînd sînt ocupată cu copiii cei mici, privesc în sus la Dumnezeu ca la Tatăl meu şi mulţumesc pentru duhul de înfiere şi-L rog să mă ajute să fiu copilul Lui ascultător .
- şi aşa mai departe, toată ziua. 
Tot ce fac îmi procură gîndul necesar pentru rugăciune.
-"Destul! Destul!"
 a strigat bătrînul. 
Iată cum se împlineşte Cuvîntul: 
-"Ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor" (Mat. 11:25). 
-"Mergi înainte, Maria ",
 a spus el, 
-"roagă-te neîncetat."
În ce ne priveşte pe noi, fraţilor, să binecuvîntăm pe Domnul pentru lecţia aceasta, şi să nu uităm că El a zis:
- "El face pe cei smeriţi să umble în dreptate, El învaţă pe cei smeriţi, calea Sa" (Ps. 25:9).
Studierea Bibliei e de folos dacă ne aduce o viaţă creştină adevărată. 
Pe unii acumularea de cunoştinţe doctrinare îi duce mai degrabă la mîndrie.
Bune sînt întîlnirile pentru aprofundarea Cuvîntului lui Dumnezeu, dar dacă ea nu este făcută după rînduiala lui Dumnezeu, nu ne aduc nici un folos. 

Trăirea în dragostea pe care ne-o recomandă Domnul Isus înseamnă viaţă.
Iată ce ne spune Scriptura despre Ezra:
- "Căci Ezra îşi pusese inima să adîncească şi să împlinească Legea Domnului şi să înveţe pe oameni..."
 Iar apostolul Pavel spune: 
-"Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce ati văzut în mine, acestea să le faceţi" (Fii. 4:9). 
Domnul însuşi ne spune:
-"învăţaţi de la Mine".
Să urmăm pilda Lui şi în privinţa rugăciunii stăruitoare.
A ne ruga neîncetat înseamnă a fi mereu într-un duh de rugăciune, avînd grijă să ridicam totdeauna 
-"mîini curate".