joi, 3 decembrie 2009

Nu vă înşelaţi: "Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune".

Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!
    nu uita cateva proverbe!

1.Învăţătura tatălui şi îndrumările mamei sunt ca o cunună plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gîtul tău. învăţăturile şi sfaturile tatălui îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace. 3:1-2

Un fiu înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. 10:1

un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar batjocuritorul n-ascultă mustrarea 13:1

cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată 13:24

nesocotitul dispreţuieşte învăţătura tatălui său dar cine ia seama la mustrare ajunge înţelept 15:5

perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii 16:31

copii copiilor sunt cununa bătrînilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor 17:6

cine dă naştere unui nebun va avea întristare, şi tatăl unui nebun nu poate să se bucure 17:21

un fiu nebun aduce necaz tatălui său şi amărăciune celei ce l-a născut 17:25

pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori 19:18

cine jefuieşte pe tatăl său şi izgoneşte pe mamă-sa, este un fiu care aduce ruşine şi ocară 19:26

dacă cineva blesteamă pe tatăl său şi pe mamă-sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului 20:20

învaţă pe copil calea care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrîni, nu se va abate de la ea 22:6

nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoţi sufletul din locuinţa morţilor. 23:13-14

ascultă pe tatăl tău care te-a născut, şi nu nesocoti pe mamă-ta care a îmbătrînit. 23:22

Tatăl celui neprihănit se veseleşte, şi cel ce dă naştere unui înţelept se bucură. Să se bucure tatăl tău şi mama ta, să se veselească cea care te-a născut. 23:24-25

cel ce păzeşte legea este un fiu priceput dar cel ce umblă cu cei desfrînaţi face ruşine tatălui său 28:7

cine fură pe tatăl său şi pe mamă-sa şi zice că nu este un păcat, este tovarăş cu nimicitorul 28:24

cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipeşte averea 29:3

nuiaua şi certarea dau înţelepciune dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale 29:15