sâmbătă, 2 ianuarie 2010

Cînd sînt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui

Calea plăcuă lui Dumnezeu
Intraţi pe poarta cea strâmtă.
Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.
Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află..
Căci, fraţilor, voi aţi călcat pe urmele Bisericilor lui Dumnezeu, care sunt în Hristos Isus Calea pe care merg cei mântuiţi este croită de Domnul Isus şi se numeşte "Calea îngustă."
Întotdeauna omul firesc a dorit să lărgească şi să modifice după placul lui calea Domnului.
În vremea noastră este nevoie să redescoperim calea îngustă a mântuirii.
În lumina Cuvântului din Scriptură suntem chemaţi la rugăciuni de mulţumire şi cerere. Mulţumire:
- pentru învăţătura clară a Scripturii cu privire la calea mântuirii;- pentru exemplele de oameni ai lui Dumnezeu care au mers pe această cale;
- pentru toţi predicatorii, învăţătorii şi părinţii care îi învaţă pe cei tineri în credinţă să ţină calea Domnului.
Cerere:
- ne rugăm ca bisericile să rămână statornice pe calea îngustă şi să nu accepte calea largă a lumii;
- ne rugăm pentru toţi conducătorii spirituali să propovăduiască şi să rămână pe calea îngustă;
- ne rugăm pentru discernământ spiritual pentru a putea deosebi calea îngustă de calea largă în vremea de acum.