vineri, 10 februarie 2012

„Voi sunteţi martorii Mei"


El mi-a zis: Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să-L vezi pe Cel
Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui; căci îi vei fi martor faţă de toţi oamenii,
pentru lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit.
Faptele Apostolilor 22.14,15
Pavel fusese ales ca sa-L  vadă  pe  Domnul  şi  sa-L audă vorbindu-i din cer. El a avut
astfel o alegere de neasemănat; dar binecuvântarea ce venea din acesta chemare nu era numai
pentru el, ci ea, trebuia să se răsfrângă şi asupra altora, chiar asupra tuturor oamenilor prin
mărturisirea sa. Europa îi datorează lui, faptul de a cunoaşte azi Evanghelia.
Noi suntem la fel datori să fim martori a ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Daca
ascundem această preţioasă descoperire, este spre răul nostru. Dar mai întâi trebuie să auzim
noi înşine această veste bună, altfel nu am avea ce mărturisi; apoi să fim plini de râvna să
ducem mărturia noastră. Aceasta trebuie să fie personală: „Tu vei fi martor". Ea trebuie să fie
pentru Domnul Cristos: Tu vei fi martor pentru El". Mărturisirea despre El trebuie să fie
înaintea altor treburi; ea nu trebuie să se adreseze numai câtorva aleşi, care ne primesc cu
bunăvoinţă, ci „tuturor oamenilor": bogaţi şi săraci, tineri şi bătrâni, buni şi răi. Noi nu trebuie
să tăcem ca cei ce erau stăpâniţi de un duh mut, căci textul de azi conţine o poruncă şi o
făgăduinţă şi trebuie să o împlinim: Tu îmi vei fi martor" - „Voi sunteţi martorii Mei", zice
Domnul.