luni, 4 noiembrie 2013

Gândurile bune aduc sănătatea duhovniceascăCât de mult însetează cineva pentru mântuirea fratelui său, atât de mult este copleşit sufletul său de iubirea lui Dumnezeu.
 Este adevărat lucru că atât cât omul alergă să ajute pe ceilalţi, tot atât prisoseşte harul lui Hristos în el, pentru că iubirea este porunca lui Dumnezeu, prima şi cea mai mare:
- Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău şi din toată inima ta. 
Iar cea de-a doua asemenea ei: 

-Și pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi proorocii.

Toată viaţa duhovnicească este temeluită pe gând.

La oamenii de astăzi găseşti orice în afară de gânduri bune, care sunt atât de rare.

Boala cea mai mare a epocii noastre sunt gândurile deşarte ale oamenilor, care poartă neliniştea lumească.

Şi vindecarea o dă Hristos, fiind de ajuns ca oamenii doar să se pocăiască şi să se întoarcă către Acesta.

Gândurile bune aduc sănătatea duhovnicească.