miercuri, 26 februarie 2014

adevaruri biblice
Tu mustri pe cei îngâmfaţi, pe blestemaţii aceştia care se rătăcesc de la poruncile Tale...

Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.
Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii.
Privirile trufaşe şi inima îngâmfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat.
Cel lacom stârneşte certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belşug.