miercuri, 16 iulie 2014

iertarea lui Dumnezeu...

Uneori ştim că Dumnezeu ne-a iertat dar avem probleme cu a ne ierta pe noi inşine. 
De ce crezi că este asta adevărat?
Bariere în calea experimentării iertării lui Dumnezeu.

Un sentiment greşit că noi trebuie să suferim sau să plătim cumva pentru păcatele noastre, cel puţin într-o anumită măsură.
 Ne comportăm ca şi cum iertarea lui Dumnezeu nu vine în viaţa noastră decât după ce am atins un nivel misterios de suferinţă pentru păcatele noastre.
O dorinţa de a ne păstra vinovăţia pentru ca să nu fie nevoie să ne schimbăm comportamentul.
 Dacă mă consider o persoană îngrozitoare şi păcătoasă atunci voi continua să păcătuiesc. 
Dar dacă ştiu că sunt iertat atunci sunt cu adevărat liber să merg înainte şi să mă îmbunătăţesc în comportamentul meu, oricât de încet ar fi procesul.
Evrei 9:14.
Eşec în cultivarea relaţiei noastre cu Dumnezeu. 
Dacă nu creştem în cunoaştere de cine este El, atunci nu vom avea parte nici de iertarea pe care El este gata să o ofere.
Filipeni 3:7-10
Există domenii în viaţa ta unde nu experimentezi iertarea lui Dumnezeu?
 Care dintre factorii din lista de mai sus pot fi o parte a cauzei pentru care nu experimentezi iertarea lui Dumnezeu?
Creştinii eşueaza să experimenteze harul lui Dumnezeu din diverse motive.
 Două dintre acestea sunt:
O concepţie greşită despre Dumnezeu ca fiind un stăpân dur care ne împlineşte nevoile cu rea voinţă.
Credinţa că după ce am fost mântuiţi prin har trebuie să ne "plătim calea" şi să câştigăm binecuvântarea lui Dumnezeu.
Este posibil să ştii că lucrurile menţionate mai sus sunt minciuni şi totuşi să te comporţi ca şi când ar fi adevărate. Împărtăşeşte un moment în care ai fost ispitit să acţionezi pe baza acestor idei greşite.

Hotărăşte-te să faci unul dintre lucrurile următoare sau vino cu un plan propriu care să te ajute să experimentezi pe deplin iertarea lui Dumnezeu.
Memorează unul din versetele despre iertare.
 Scrie o scrisoare Domnului mărturisindu-I o data pentru totdeauna lucrurile care încă simţi ca nu le-a iertat. 
Apoi arde scrisoare şi mulţumeşte-I că "El Insuşi a purtat păcatele noastre pe cruce, pentru ca noi să murim faţă de păcat şi să trăim faţa de neprihănire; prin rănile lui aţi fost vindecaţi".
 1 Petru 2:24