luni, 24 noiembrie 2014

Legămintele lui Dumnezeu

 „Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie, Îmi ascunsesem o clipă Faţa de tine, dar Mă voi îndura de tine cu o dragoste veşnică, zice Domnul, Răscumpărătorul tău. -Isaia 54:7-8 
 Dragotea lui Dumnezeu pentru Israel, dragoste de a cărei existență m-am lămurit , dar pe care nici astăzi nu pot să o cuprind destul.
 Știu că sunt mulți care iubesc Israelul (din păcate nu la fel de mulți ca și cei care-i urăsc sau disprețuiesc) dar nu la o astfel de dragoste mă refer.
Dumnezeu nu iubește doar cu sentimente și nici din amintiri, nu iubește în funcție de circumstanțe și nici de răspunsul pe care-l primește.
Dragostea lui Dumnezeu nu e condiționată de nimic, binecuvântarea Lui da, dar dragotea Lui nu are cum să fie condiționată de ceva.
. Nu poate să nu iubească Israelul orice ar face Israel.
 Dumnezeu  iubește Israelul cu o dragoste care să recupereze pentru toată ura și tot disprețul neamurilor
. Cu cât sunt mai urâți de vrăjmașii lor cu atât îi iubește Dumnezeu  mai mult ca să nu simtă ura lor mai mult decât simt dragostea Lui.
 Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.” - Isaia 54:10
 Legământul de pace făcut cu Israel nu are cum să se clatine, darămite să dispară.
 Nu poate să se clatine pentru că e așa de adânc ancorat în Însăși Dragostea, încât cine va putea să meargă să se atingă de acest Legământ și să încerce să-L miște, ca să nu mai vorbim să-L dărâme (cum le place unora să creadă).
Legămintele lui Dumnezeu sunt statornice și dragostea Lui e una veșnică.
Nu bazat pe caracterul lui Israel a declarat Dumnezeu dragostea veșnică ci bazat pe caracterul Lui.
 Dumnezeu nu poate să nu-Și iubească poporul așa cum nici un om care iubește cu adevărat nu poate să înceteze să iubească doar pentru că nu e iubit înapoi!