joi, 4 decembrie 2014

i-a seama ce ai dinainte:

pune-ţi un cuţit în gât, dacă eşti prea lacom.
Nu te chinui ca să te îmbogăţeşti, nu-ţi pune priceperea în aceasta.Abia ţi-ai aruncat ochii spre ea şi nu mai este; căci bogăţia îşi face aripi, şi, ca vulturul, îşi ia zborul spre ceruri.
Vedeti si paziti-va de orice fel de lacomie de bani; caci viata cuiva nu sta in belsugul avutiei lui.
În Efeseni 5.3 lăcomia se numără pe lângă alte două păcate mari.
Aceasta ne arată că şi lăcomia este un păcat mare în ochii lui Dumnezeu care este sfânt şi drept. Păcatul lăcomiei este mai greu de recunoscut ca păcatul curviei şi al preacurviei.
 Păcatele mari care ies la iveală sunt recunoscute de toţi credincioşii ca rele.
 Pentru fiecare este clar că un astfel de rău trebuie dat afară din mijlocul lor (vezi cu mare atenţie 1 Cor. 5.13).
 Lacomul în primul rând poate fi clasificat ca economisitor.
Dacă lăcomia este în inimă, atunci economia poate trece uşor la zgârcenie, iar lăcomia abia după o vreme va fi descoperită.
 Zgârcenia şi lăcomia sunt cele două lucruri care caută să acapareze inima şi casa creştinului. Inimile noastre sunt înşelătoare.
De aceea să veghem şi să ne rugăm ca El să ne dea har de a ne cerceta în lumina Sa.
 Strădania şi hărnicia peste măsură la locul de muncă şi în lucrările după program pot să fie lăcomie.
Câţi copii ai lui Dumnezeu au devenit lacomi din dragostea de a avea mulţi bani!
 De aceea să ne ferim şi să cercetăm în amănunţime Cuvântul lui Dumnezeu care spune:
Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor şi unii care au umblat după ea au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri” (1 Tim. 6.10).
 Dacă ne găsim bogăţia în Domnul Cristos şi ne hrănim cu El atunci lucrurile pământeşti vor părea fără valoare.
De-ar deveni Persoana Lui măreaţă centrul activităţii noastre şi de L-am slăvi în viaţa noastră! Atâţia inşi spun că au găsit în Isus iertare şi pace şi totuşi se hrănesc cu atâtea lucruri felurite care de fapt nu au nimic comun cu Cristos.
Îşi risipesc duhul prin citirea jurnalelor şi a literaturii uşuratice şi neruşinate de astăzi!