vineri, 5 decembrie 2014

Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.

Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate! Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude, să zică: „Vino!” Eu vin curând! – Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!”