joi, 22 ianuarie 2015

Domnul Isus Cristos este credinciosCăci cei ce au fost luminați odată, și au gustat darul ceresc, și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, și au gustat Cuvântul ce bun al Lui Dumnezeu și puterile veacului viitor—și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși, și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei, pe Fiul Lui Dumnezeu, și-L dau să fie batjocorit.

Versetele acestea au dat și încă dau de furcă la foarte mulți creștini. Mulți credincioși sinceri au tremurat în urma vre-unui păcat, că nu se mai pot pocăi. Cred că au fost și predicatori care au speriat pe credincioși cu aceste versete. Nu cred că e corect să crezi că nu se poate pocăi cineva și mai ales nu e corect să ameninți pe cineva că Dumnezeu nu mai iartă pe păcătoși. Sunt numeroase explicații și fiecare grup încearcă să le înțeleagă în felul în care au fost învățați sau conform crezului pe care îl au. Cei ce cred că mântuirea nu se poate pierde, consideră grupul acesta ca nefiind cu adevărat creștin. Ei au fost aproape, dar nu chiar au intrat în împărăție. Dacă comit blasfemie, sau apostazie, nu se mai pot pocăi. Cei care cred că mântuirea se pierde în urma păcătuirii, au în aceste versete cel mai bun aliat. Ei spun că dacă au căzut, adio, nu se mai pot ridica. Nu mai este nici o șansă pentru ei. Cred că este o explicație ușoară. În loc de a face încercări de a convinge o parte sau alta, să ne uităm la versetele imediat următoare, deoarece ele ne lămuresc despre ce este vorba. În versetul 9 este cheia de interpretare a acestor versete. Apostolul a scris: „Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea.” Cine sunt acești „voi?” Cine sunt „cei ce au fost luminați…dar nu au adus roadă…?” Personal cred că „voi” se referă la credincioșii dintre Evrei care au fost mântuiți prin har și au fost îndemnați să producă lucruri bune care să însoțească mântuirea lor. Cine sunt ceilalți?  Cred că sunt evreii care au respins pe Domnul Isus. În contrast cu cei ce au arătat osteneală și dragoste pentru Numele Lui, cei ce au fost luminați nu au rămas în Domnul ca să aibă viață, ci doar au mâncat și s-au săturat din pâinile înmulțite. Au văzut ce nu a văzut nici o altă generație. Au auzit ce nu a auzit nici o altă generație, și anume Cuvântul făcut trup proclamând puterile veacului viitor, dar nu au continuat să meargă după învățătura Domnului Isus, ci s-au alipit de alții care nu au proclamat Evanghelia veacului apostolic. Ei au fost închiși în necredință și pentru acea generație nu a mai fost nici o șansă de pocăință. Când e vorba de noi, de la noi se așteaptă să continuăm în aceeași râvnă, păstrând o deplină nădejde până la sfârșit. Creștinii au un Mijlocitor, pe Domnul Isus, și El ne garantează mântuirea. Mântuirea noastră nu stă pe ceea ce noi am făcut sau facem, ci pe ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi. Biblia este plină de îndemnuri la pocăință și nicăieri nu ni se spune că nu ne putem pocăi, ci din contră, mereu ne îndeamnă să ne mărturisim păcatele și Domnul Isus Cristos este credincios și ne iartă. Să nu ne pierdem această încredere, ci să facem ce este bine aducând roade vrednice de pocăința noastră